fbpx

Hervormingen beschermd wonen per 2025
De invoering van het woonplaatsbeginsel en het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen zijn wederom uitgesteld. Het is inmiddels de vierde keer dat het woonplaatbeginsel en het daarmee samenhangende verdeelmodel worden uitgesteld. De voorgenomen invoeringsdatum van beide maatregelen was 1 januari 2024, maar zowel het rijk als de gemeenten constateren dat dit tijdpad te krap is. De nieuwe streefdatum wordt 1 januari 2025.
Gemeenten, rijk en andere partijen werken al jaren aan de transitie ‘van beschermd wonen naar een beschermd thuis’. Deze wending moet het mogelijk maken dat mensen met psychische problemen vaker thuis of in hun eigen woonplaats kunnen blijven wonen. Door de inzet van ambulante ondersteuning zal verhuizing naar een instelling voor beschermd wonen minder vaak nodig zijn, is het idee.

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo per 2026
Door het besluit om de te verbreden wordt de invoeringsdatum een jaar opgeschoven.
De invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alle Wmo-voorzieningen wordt met een jaar opgeschoven. Dit betekent dat het oude wetsvoorstel wordt ingetrokken en er een nieuw voorstel komt, met ingangsdatum 1 januari 2026. Hoe de nieuwe, inkomensafhankelijke eigen bijdrage er precies uit komt te zien wordt in de komende periode verder uitgewerkt.
Het kabinet was al van plan om voor de huishoudelijke hulp een eigen bijdrage in te voeren. In het coalitieakkoord is afgesproken om dit per 1 januari 2025 te realiseren. Door het recente besluit om de inkomensafhankelijke eigen bijdrage te verbreden naar alle Wmo-voorzieningen wordt de invoeringsdatum een jaar opgeschoven. Cliënten gaan dus op z’n vroegst vanaf 1 januari 2026 deze inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.