DRIVE check bejegening hulpmiddelen

DRIVE check bejegening hulpmiddelen

De DRIVE check is een checklist met aandachtspunten op het gebied van bejegening van cliënten die specifiek een hulpmiddel nodig hebben maar de tips zijn van toepassing voor alle soorten Wmo ondersteuningsvragen. DRIVE staat voor een invalshoek (doelgericht,...
Landelijk normenkader hulpmiddelen

Landelijk normenkader hulpmiddelen

Bij het aanvragen, leveren en onderhouden van hulpmiddelen gaat veel mis. Het ministerie van VWS heeft hier actie op ondernomen en er is nu een breed gedragen normenkader opgesteld. Er hebben meer dan 50 partijen meegewerkt aan de totstandkoming van het actieplan en...
Stress-sensitief werken

Stress-sensitief werken

Langdurige stress kan een flinke wissel trekken op het functioneren van cliënten. Stress-sensitief werken kan een bijdrage leveren aan een betere dienstverlening. ‘Deze cliënten weten wel dat ze bepaalde dingen moeten doen om hun leven weer op de rails te krijgen,...