DRIVE check bejegening hulpmiddelen

DRIVE check bejegening hulpmiddelen

De DRIVE check is een checklist met aandachtspunten op het gebied van bejegening van cliënten die specifiek een hulpmiddel nodig hebben maar de tips zijn van toepassing voor alle soorten Wmo ondersteuningsvragen. DRIVE staat voor een invalshoek (doelgericht,...
Landelijk normenkader hulpmiddelen

Landelijk normenkader hulpmiddelen

Bij het aanvragen, leveren en onderhouden van hulpmiddelen gaat veel mis. Het ministerie van VWS heeft hier actie op ondernomen en er is nu een breed gedragen normenkader opgesteld. Er hebben meer dan 50 partijen meegewerkt aan de totstandkoming van het actieplan en...
Langdurige beschikkingen afgeven in de Wmo is mogelijk

Langdurige beschikkingen afgeven in de Wmo is mogelijk

In de tweede kamer zijn vragen gesteld over de hoeveelheid kortdurende indicaties die afgegeven worden in het kader van de Wmo ook voor mensen met een langdurige ondersteuningsvraag. Men is daarbij van mening dat dit onnodige onzekerheid en extra administratieve...
Stress-sensitief werken

Stress-sensitief werken

Langdurige stress kan een flinke wissel trekken op het functioneren van cliënten. Stress-sensitief werken kan een bijdrage leveren aan een betere dienstverlening. ‘Deze cliënten weten wel dat ze bepaalde dingen moeten doen om hun leven weer op de rails te krijgen,...