fbpx

Langdurige stress kan een flinke wissel trekken op het functioneren van cliënten. Stress-sensitief werken kan een bijdrage leveren aan een betere dienstverlening. ‘Deze cliënten weten wel dat ze bepaalde dingen moeten doen om hun leven weer op de rails te krijgen, maar het lukt ze gewoon niet.’ In de nieuwsbrief van Zorg en Welzijn lees je hier meer over. Ook kun je je via deze nieuwsbrief aanmelden voor een congres Congres Armoede en Schulden Doorgrond, op Woensdag 30 oktober 2019 in Utrecht

Op de website van de federatie Opvang kun je een aantal voorbeelden lezen van veel ingezette onderdelen van Stress sensitieve dienstverlening :

Dit zijn:

  • Geen stress toevoegen: burgers ontvangen in rustgevende ruimten, gebruik van formulieren met eenvoudige indeling, brieven met een vriendelijke toon en laag taalniveau.
  • Steunende interactie: professionals c.q. vrijwilligers beheersen gesprekstechnieken zoals motiverende gespreksvoering en voeren respectvolle, gelijkwaardige en empathische gesprekken. Ze kennen ook inzichten over effectiviteit – zoals het gegeven dat mensen complexe zaken in de ochtend beter kunnen doordenken – en passen die toe.
  • Voorzien in psycho-educatie: professionals c.q. vrijwilligers informeren hun cliënt hoe stressgedrag kan ontregelen en verkennen met hem in hoeverre dat ook bij hem aan de orde is.
  • Helpende instrumenten: met de inzet van praatplaten en doelactieplannen worden burgers ondersteund hun lange termijndoelen te ontdekken, alsmede de doorwerking van weinig geld op andere levensdomeinen. Door sms’jes als reminder in te zetten en burgers te voorzien van eenvoudige “to do”-lijstjes worden doelen vaker bereikt.
  • Schaarste zo mogelijk opheffen: door onder meer de beslagvrije voet en onjuist aangevraagde toeslagen te corrigeren, krijgen burgers de geldstromen waar zij recht op hebben.