fbpx

De DRIVE check is een checklist met aandachtspunten op het gebied van bejegening van cliënten die specifiek een hulpmiddel nodig hebben maar de tips zijn van toepassing voor alle soorten Wmo ondersteuningsvragen. DRIVE staat voor een invalshoek (doelgericht, respectvol, inlevend, vindingrijk en effectief). De checklist is bedoeld voor iedere professional die met cliënten te maken heeft. De checklist kan via een app worden gedownload op de telefoon, wat bijdraagt aan het gebruiksgemak en de beschikbaarheid.

De checklist kan worden gebruikt:

  • Ter voorbereiding en evaluatie van contactmoment met de cliënt.
  • Tijdens gesprek met de cliënt.
  • In collegiale overleggen over uitvoering van de wet in de dagelijkse praktijk
  • Tijdens afstemming met partijen over de te verstrekken hulpmiddelen.
  • Bij afspraken met ketenpartners over klantgerichte samenwerking.
  • Bij het kiezen van thema voor intervisie met collega’s.
  • Ter vaststelling van leerpunten voor opleiding of training.

De DRIVE check is ook beschikbaar als app. Download de app via:https://drivecheck.nl/

Kijk voor meer informatie op de website van VNG.