Resultaatgericht beschikken

Resultaatgericht beschikken

De Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB) heeft in 2016 en 2018 uitspraken gedaan over het resultaatgericht beschikken van huishoudelijke hulp op grond van respectievelijk de Wmo en de Wmo 2015. De CRvB oordeelde dat een wijze van verstrekken die ertoe leidt dat een...
NS start proef met Hulpkaart

NS start proef met Hulpkaart

Sommige mensen kunnen door te veel prikkels of stress even geen woorden vinden om uit te leggen wat er aan de hand is en wat zij nodig hebben. Dat kan ervoor zorgen dat het voor omstanders onduidelijk is hoe zij in deze situaties kunnen helpen. Daarom is de NS vanaf 8...
Hoe bereik je een doorbraak in je werk als Wmo consulent?

Hoe bereik je een doorbraak in je werk als Wmo consulent?

Wij zijn een fan van de Doorbraakmethode. Als je aan de slag gaat met je cliënt en je loopt tegen muren van regels aan, dan is er een uitweg om toch door die muren heen te breken. Daarom besteden we er in de Wmo consulent opleidingen veel aandacht aan hoe je toch het...
Anders leven en zorgen

Anders leven en zorgen

Door een stijgende zorgvraag door vergrijzing en toenemende personeelstekorten rust er een steeds zwaardere verantwoordelijkheid op iedereen die zorg verleent. Voor betaalde krachten, vrijwilligers en naasten is daarom een fundamentele omslag nodig in de organisatie...
Robotstofzuigers vergroten de zelfredzaamheid

Robotstofzuigers vergroten de zelfredzaamheid

Robotstofzuigers worden nog niet of nauwelijks ingezet in de Wmo-voorziening ‘hulp bij het huishouden (Hbh)’. Uit pilots blijkt dat er voldoende toegevoegde waarde is. Maar wie gaat het betalen en organiseren? Sinds de robotstofzuiger voor consumenten in...