DRIVE check bejegening hulpmiddelen

DRIVE check bejegening hulpmiddelen

De DRIVE check is een checklist met aandachtspunten op het gebied van bejegening van cliënten die specifiek een hulpmiddel nodig hebben maar de tips zijn van toepassing voor alle soorten Wmo ondersteuningsvragen. DRIVE staat voor een invalshoek (doelgericht,...
Jeugd GGZ niet naar de Wlz

Jeugd GGZ niet naar de Wlz

Jongeren onder de 18 jaar met een psychische stoornis komen toch niet in aanmerking voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De Tweede Kamer wilde dat graag maar het is niet haalbaar, concludeert demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) na onderzoek. Zo...
Dag van de Mantelzorg

Dag van de Mantelzorg

10 November is de dag voor de Mantelzorgers. Overal in het land wordt extra aandacht besteed aan mantelzorgers. Mantelzorgers zijn onzichtbare helden! Ze zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur. Die zorg is vaak onzichtbaar. Er zijn in Nederland meer dan 5...