Doorontwikkeling PGB-vaardigheidskader

Doorontwikkeling PGB-vaardigheidskader

De afgelopen kabinetsperiode is binnen de Agenda PGB een 10 punten kader voor PGB-vaardigheid ontwikkeld. Uit een evaluatie van het gebruik van dit instrument kwam een advies naar voren met betrekking tot de doorontwikkeling met als doel om het kader zo laagdrempelig...