Slachtoffer van Letselschade kan terecht bij verzekering

Slachtoffer van Letselschade kan terecht bij verzekering

Verzekeraars verwijzen slachtoffers met letselschade soms ‘dwingend’ door naar gemeenten. Minister De Jonge (Volksgezondheid, CDA) weet dat dit gebeurt, maar dit is volgens hem ‘niet in overeenstemming met het recht’. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om...
Inkomenstoets in de Jeugdwet mag niet

Inkomenstoets in de Jeugdwet mag niet

Gemeenten mogen het inkomen van ouders niet laten meewegen bij de beoordeling van een aanvraag voor jeugdhulp. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CrvB) gevonnist in een zaak tegen de gemeente Zwijndrecht. Gezinsinkomen Toereikend De ouders hadden een...
De jeugdhulp staat op klappen

De jeugdhulp staat op klappen

“De Jeugdbescherming staat op klappen.” “De jeugdhulpverleners lopen weg.” “Er is een tekort aan jeugdconsulenten”. “Gemeenten komen de helft tekort op hun budget voor jeugdhulp”. Zomaar wat koppen in de media die ik regelmatig tegenkom. Behoorlijk alarmerend, vind je...
Onvrijwillige zorg voorkomen

Onvrijwillige zorg voorkomen

Op 1 januari 2020 ging de Wet zorg en dwang (Wzd) in. Anders dan voorganger Wet Bopz is de Wzd niet alleen accommodatie gebonden maar cliëntvolgend: de Wzd geldt daar waar de cliënt verblijft en mogelijk onvrijwillige zorg krijgt. Dus ook thuis en op de dagbesteding....