fbpx

Gemeenten mogen het inkomen van ouders niet laten meewegen bij de beoordeling van een aanvraag voor jeugdhulp. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CrvB) gevonnist in een zaak tegen de gemeente Zwijndrecht.

Gezinsinkomen Toereikend
De ouders hadden een persoonsgebonden budget (pgb) aangevraagd opdat de moeder haar kind zelf de benodigde begeleiding kon geven. Na onderzoek concludeerde de gemeente dat de ouders voldoende financiële middelen hebben om dat te doen. De moeder hoeft geen keuze te maken tussen hulp aan haar kind of een betaalde baan; het inkomen van de man is toereikend, zo stelde het college. De pgb-aanvraag werd in 2016 afgewezen. De Centrale Raad van Beroep heeft een streep door dat besluit gezet.

Geen ruimte in de wet voor inkomenstoets
‘De in de Jeugdwet bedoelde maatstaven eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen van de ouder(s) bieden geen ruimte voor een beoordeling van de financiële draagkracht van een gezin om zelf jeugdhulp te kunnen verlenen’, stelt de CRvB in zijn gepubliceerde vonnis. Oftewel: gemeenten mogen bij de beoordeling van een aanvraag het inkomen niet meewegen.