Veranderingen in wet en regelgeving langdurige zorg

Veranderingen in wet en regelgeving langdurige zorg

Zo op de valreep voor het nieuwe jaar is het handig een overzicht te hebben van veranderingen die er in wet- en regelgeving van de langdurige zijn voor het komende jaar. In de Wmo is veruit de grootste verandering, de invoering van het abonnementstarief van maximaal...
De Kracht van kunst

De Kracht van kunst

De kracht van kunst voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en kwetsbare groepen is groot. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen en nodigt zo uit tot ander gedrag. En het draagt bij aan individuele ontplooiing, maatschappelijke...
Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meer dan vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets die in deze Week tegen Kindermishandeling en voorafgaand aan de Dag voor het Uitbannen van...