Zo op de valreep voor het nieuwe jaar is het handig een overzicht te hebben van veranderingen die er in wet- en regelgeving van de langdurige zijn voor het komende jaar. In de Wmo is veruit de grootste verandering, de invoering van het abonnementstarief van maximaal 17,50 per 4 weken.

In 2019 wordt door het wijzigen van het uitvoeringsbesluit Wmo het abonnementstarief ingevoerd voor maatwerkvoorzieningen of PGB’s. Voor de hele invoering van het abonnementstarief is een wetswijziging nodig. Het plan is om dit in te voeren per 1 januari 2020. Dan gaan ook bepaalde algemene voorzieningen onder deze regeling vallen.

Het abonnementstarief is ingevoerd vanwege de almaar stijgende zorgkosten voor de middeninkomens en de grote onduidelijkheid over de eigen bijdrage. Cliëntenorganisaties zijn blij met de invoering. Er is onder veel gemeenten geen draagvlak voor de invoering. Zij vinden de maatregel in strijd met de uitgangspunten van de eigen verantwoordelijkheid binnen de Wmo. Mensen die in staat zijn hun hulp, ondersteuning zelf te regelen en te betalen zouden deze niet van de overheid moeten krijgen. Aangezien het budget niet toeneemt, zal dit ten koste gaan van cliënten die hun voorziening niet zelf kunnen regelen en betalen.

Op de site van het CAK staat goed uitgelegd wat het abonnementstarief inhoud.

https://www.hetcak.nl/over/nieuws/2018/in-2019-is-eigen-bijdrage-wmo-maximaal-17,50

Wil je meer weten over andere veranderingen in de wet- en regelgeving? Via onderstaande link vind je een overzicht in een aantal veranderingen die eerder zijn ingevoerd en veranderingen die in 2019, 2020 en 2021 ingevoerd gaan worden.

https://www.informatielangdurigezorg.nl/veranderingen