fbpx

De kracht van kunst voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en kwetsbare groepen is groot. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen en nodigt zo uit tot ander gedrag. En het draagt bij aan individuele ontplooiing, maatschappelijke participatie van kwetsbaren, welbevinden en gezondheid. Waarden en effecten die hard nodig zijn in tijden van sociale transformatie.

Er is eind november 2018 bij Movisie een leuk artikel verschenen over kunst en mensen met dementie. Hier zijn inspirerende voorbeelden te zien uit de praktijk.

Aan de hand van de onderstaande link kom je bij nog meer voorbeelden hoe kunst kan bijdragen aan een positieve gezondheid.
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/nieuws/zorg-welzijn-werk-kunstenaars