Wat is het pettenvraagstuk?

Wat is het pettenvraagstuk?

Sinds de decentralisaties van overheidstaken vervullen medewerkers in het sociaal domein vaak meerdere taken. Bij elke “pet” kan een ander juridisch kader passen voor de verwerking van persoonsgegevens. Het pettenprobleem ontstaat doordat het juridisch...
De wijkteambenadering nader bekeken

De wijkteambenadering nader bekeken

Gemeenten zetten wijkteams in om de zorg dicht bij de cliënt te organiseren, bijvoorbeeld via mantelzorg. Alleen als dit niet mogelijk is, wordt professionele zorg ingezet. In de meeste gemeenten is het aantal doorverwijzingen naar professionele zorg over de periode...