fbpx

Gemeenten zetten wijkteams in om de zorg dicht bij de cliënt te organiseren, bijvoorbeeld via mantelzorg. Alleen als dit niet mogelijk is, wordt professionele zorg ingezet. In de meeste gemeenten is het aantal doorverwijzingen naar professionele zorg over de periode 2015-2017 toegenomen. Echter, in gemeenten met wijkteams is het aantal doorverwijzingen in deze periode met veertien procent harder gestegen dan in gemeenten zonder wijkteams. Dit blijkt uit de publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘De wijkteambenadering nader bekeken. Het effect van de inzet van wijkteams op Wmo-zorggebruik’.

Is het wijkteam het wondermiddel voor zuinige zorg op maat waar sommigen op hoopten bij de introductie van de Wmo, of was dat toch net iets te optimistisch? En maakt het nog wat uit wie deel uitmaakt van het wijkteam?

De CPB-publicatie ‘De wijkteambenadering nader bekeken’ laat zien dat beleid soms anders uitpakt dan gedacht: de perfecte illustratie dat geloof alleen onvoldoende basis is voor beleid. Meten is weten, zien is geloven. Evaluaties als noodzakelijke realitychecks. Om te leren en nieuwe vragen te stellen.

https://www.cpb.nl/en/node/159755