Toegang tot PGB

Toegang tot PGB

Het is vanzelfsprekend dat gemeenten in de toegang hun inwoners op de juiste manier informeren over (de mogelijkheid tot) een persoonsgebonden budget (pgb). Toch gebeurt dit nog niet altijd. Samen met Per Saldo, de landelijke belangenvereniging van mensen met een...