Wijzigingen in de Participatiewet

Wijzigingen in de Participatiewet

Er lijkt brede steun te zijn in de tweede kamer voor aanpassingen van de Participatiewet. Dat bleek maandag 27 juni tijdens de bespreking van het wetsvoorstel Breed offensief in de Tweede Kamer. De oorspronkelijke wetswijziging is aangevuld met maatregelen uit het...
Wat staat er in het regeerakkoord

Wat staat er in het regeerakkoord

Er komt een β€˜eerlijkere eigen bijdrage’ voor de huishoudelijke hulp. Het huidige Wmo-abonnementstarief gaat op de schop. Het nieuwe kabinet gaat duidelijk afbakenen wat onder jeugdzorg wordt verstaan. Gemeenten krijgen de komende jaren extra geld voor de jeugdzorg,...