fbpx

Er komt een ‘eerlijkere eigen bijdrage’ voor de huishoudelijke hulp. Het huidige Wmo-abonnementstarief gaat op de schop. Het nieuwe kabinet gaat duidelijk afbakenen wat onder jeugdzorg wordt verstaan. Gemeenten krijgen de komende jaren extra geld voor de jeugdzorg, maar niet helemaal in lijn met de uitspraak van de arbitragecommissie.

Jeugdwet
Vanaf 2024 wordt mogelijk een eigen bijdrage voor de jeugdzorg ingevoerd en/of de behandelduur aan banden gelegd. Gespecialiseerde jeugdzorg (waaronder jeugd-GGZ) wordt centraler ingekocht. Het nieuwe kabinet gaat excessieve winstuitkering door zorgaanbieders tegen door nadere voorwaarden aan winstuitkering te stellen. Dit zijn enkele punten uit het woensdagmiddag gepresenteerde regeerakkoord van het kabinet Rutte IV van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Wmo
De beschikbaarheid van Wmo-voorzieningen staan door de stijging van het gebruik onder druk. Vooral de vraag naar huishoudelijke ondersteuning is sterk gestegen sinds de invoering van het inkomensonafhankelijke Wmo-abonnementstarief van 19 euro per maand. Het nieuwe kabinet wil voor specifiek de huishoudelijke hulp naar een ‘eerlijkere eigen bijdrage (…) met landelijke normen en met oog voor betaalbaarheid van lage- en middeninkomens.’