Wijzigingen in de Participatiewet

Wijzigingen in de Participatiewet

Er lijkt brede steun te zijn in de tweede kamer voor aanpassingen van de Participatiewet. Dat bleek maandag 27 juni tijdens de bespreking van het wetsvoorstel Breed offensief in de Tweede Kamer. De oorspronkelijke wetswijziging is aangevuld met maatregelen uit het...
Participatiewet – De kostendelersnorm

Participatiewet – De kostendelersnorm

Het kabinet wil dat kinderen van bijstandsgerechtigde ouders langer thuis kunnen wonen, zonder dat hun ouders dan op hun uitkering worden gekort. Minister voor Armoedebeleid Schouten schrijft in een wetswijzigingsvoorstel dat de leeftijd voor toepassing van de...
Sociaal Domein op koers?

Sociaal Domein op koers?

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een onderzoek uitgevoerd en een rapport geschreven waarin is teruggekeken op de decentralisaties van de Wmo, de Jeugdwet en de participatiewet. De kernvraag is: heeft de decentralisatie gebracht wat ervan gehoopt werd en zijn...