fbpx
Potentie van AI in de Wmo

Potentie van AI in de Wmo

In de gemeente Hengelo is in een pilot onderzocht of de AI-tool MediScribe een tijdsbesparing kon opleveren voor de dossiervorming tijdens keukentafelgesprekken van Wmo-consulenten. Deze case toont dat de mogelijkheden om medewerkers te ondersteunen groot zijn, maar...
Betrek naasten bij het keukentafelgesprek

Betrek naasten bij het keukentafelgesprek

We wisten het natuurlijk al en we geven het ook altijd aan in onze opleidingen maar nu is het ook vastgesteld vanuit de cliëntervaringsonderzoeken. Het betrekken van een naaste bij het keukentafelgesprek heeft een positieve invloed op het gesprek en op de gekozen...