fbpx

We wisten het natuurlijk al en we geven het ook altijd aan in onze opleidingen maar nu is het ook vastgesteld vanuit de cliëntervaringsonderzoeken. Het betrekken van een naaste bij het keukentafelgesprek heeft een positieve invloed op het gesprek en op de gekozen oplossing. Mensen die het gesprek alleen voerden waren het minst tevreden, mensen die het gesprek voerden met een onafhankelijke cliëntondersteuner waren meer tevreden dan mensen die het gesprek alleen voerden maar minder tevreden dan de mensen waarbij een naaste bij het gesprek aanwezig was.

Verder kwam er uit het onderzoek dat cliënten die zich financieel niet of nauwelijks redden veel minder vaak weten waar zij terecht kunnen met hun hulpvragen. Zij ervaren ook dat zij minder serieus worden genomen en dat er minder met hen naar een oplossing wordt gezocht.

Voor deze cliënten is integraal werken in het sociaal domein extra belangrijk, omdat zij de weg naar ondersteuning moeilijker weten te vinden. Door deze groep inwoners te screenen en tijdens gesprekken ook te verwijzen naar andere vormen van ondersteuning die hen kunnen helpen, wordt een deel van de drempel richting Wmo-ondersteuning wellicht weggenomen. Een ander type cliënt die de weg naar ondersteuning moeilijker vindt is net als in voorgaande jaren de ‘nieuwe cliënt’. Dit zijn relatief jongere cliënten die een zwaardere vorm van ondersteuning nodig hebben, zoals een vorm van begeleiding, een logeervoorziening of beschermd wonen. Zij zeggen significant minder vaak dat zij wisten waar ze terecht kunnen met de hulpvraag die ze hebben.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/kennispartners/i-o-research/naasten-spelen-belangrijke-rol-bij-vinden.9604966.lynkx