Uitwisseling van gegevens in het Sociaal Domein

Uitwisseling van gegevens in het Sociaal Domein

Integraal werken wordt in veel gemeenten vormgegeven volgens het principe ‘één gezin, ‘één plan, één regisseur. Hierbij staat de hulpvraag van de burger centraal en wordt er in gezamenlijkheid gekeken naar de beste oplossing. Het is positief dat de vraag als...
Stress-sensitief werken

Stress-sensitief werken

Langdurige stress kan een flinke wissel trekken op het functioneren van cliënten. Stress-sensitief werken kan een bijdrage leveren aan een betere dienstverlening. ‘Deze cliënten weten wel dat ze bepaalde dingen moeten doen om hun leven weer op de rails te krijgen,...