Overgang van Wmo naar Wlz voor psychiatrisch patiënten

Overgang van Wmo naar Wlz voor psychiatrisch patiënten

Psychiatrisch patiënten vallen nu voor begeleiding en beschermd wonen onder de Wmo. Dit blijkt echter niet zo’n handige keuze. Veel van hen hebben intensieve zorg nodig. Beschermd wonen is eigenlijk een verblijfsfunctie en zou daarom onder de Wet langdurige zorg...