fbpx

Psychiatrisch patiënten vallen nu voor begeleiding en beschermd wonen onder de Wmo. Dit blijkt echter niet zo’n handige keuze. Veel van hen hebben intensieve zorg nodig. Beschermd wonen is eigenlijk een verblijfsfunctie en zou daarom onder de Wet langdurige zorg moeten vallen. Uiteindelijk gaat dit naar verwachting gebeuren in 2021. Dit duurt zo lang omdat VWS stelt dat dit zorgvuldig moet worden voorbereid (wat hiermee precies wordt bedoeld lees ik trouwens nergens). Hoewel hij er feitelijk niet in kan treden, stelt staatssecretaris Paul Blokhuis dat gemeenten herindicaties van GGZ-patiënten zouden moeten beperken. Het heeft immers weinig zin om deze toch al zeer kwetsbare groep steeds te belasten met herkeuring en onzekerheid.