Hardheidclausules ten behoeve van maatwerk

Hardheidclausules ten behoeve van maatwerk

Mensen in multiprobleemsituaties kunnen zo klem komen te zitten tussen regels van verschillende instanties dat er geen weg omhoog lijkt te zijn. Hun bestaanszekerheid brokkelt af. De situatie is vaak zo complex dat ook de hulpverleners vastlopen. Het Programma...