Mensen in multiprobleemsituaties kunnen zo klem komen te zitten tussen regels van verschillende instanties dat er geen weg omhoog lijkt te zijn. Hun bestaanszekerheid brokkelt af. De situatie is vaak zo complex dat ook de hulpverleners vastlopen. Het Programma Maatwerk probeert oplossingen te vinden voor professionals in de uitvoering. Ook zij zitten vaak klem tussen regels en instanties. Toch is het soms mogelijk om binnen de bestaande regelgeving een oplossing te vinden die effectief en redelijk is.

Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens heeft Stimulansz gevraagd om een overzicht te maken van alle hardheidsclausules in 37 wetten rond het sociaal domein. Met het overzicht wil het programma een bijdrage leveren aan de discussies over maatwerk. En aan de discussie over de vraag of de huidige hardheidsclausules voldoende ruimte bieden. Het overzicht biedt daarnaast een helpende hand aan de professional om binnen de bestaande regelgeving tot een passende oplossing te komen.

Tegelijkertijd laat het overzicht ook zien hoe complex de praktijk van de professional is. Het gebruik van hardheidsclausules is lang niet altijd de oplossing in probleemsituaties. Daar is meer voor nodig. Het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens werkt aan negen bouwstenen om bij te dragen aan het eerder en sneller kunnen oplossen van multiprobleemsituaties. We werken onder andere aan een algemene afwijkingsbevoegdheid. Er wordt onderzocht hoe zo’n algemene afwijkingsbevoegdheid het beste vormgegeven kan worden.

Meer informatie en een download van het overzicht van de hardheidsclausules vind je hier.