Houd het simpel in het sociale domein

Houd het simpel in het sociale domein

Gemeenten zouden meer gebruik moeten maken van de Omgekeerde Modelverordening, waarmee je eerst kijkt naar wat iemand nodig heeft en pas daarna of dit al dan niet in bepaalde regelgeving past.Want met 25 jaar werken in het veld van zorg en welzijn, eerst als...
De omgekeerde modelverordening sociaal domein

De omgekeerde modelverordening sociaal domein

Als er een nieuwe wet komt waar gemeenten zelf nog hun regelingen voor moeten opstellen, dan komt er over het algemeen een modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de gemeenten juridisch en inhoudelijk op weg te helpen. Zo zijn veel lokale...