fbpx

Als er een nieuwe wet komt waar gemeenten zelf nog hun regelingen voor moeten opstellen, dan komt er over het algemeen een modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de gemeenten juridisch en inhoudelijk op weg te helpen. Zo zijn veel lokale verordeningen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet ontstaan, op basis van landelijke modelverordeningen. De wetgeving in het sociale domein vanaf 2015 geeft gemeenten ruime mogelijkheden om breed en creatief samen met zorgvragers naar de juiste oplossingen te zoeken, de passende bijdrage. Toch zien we dat veel gemeenten de brede mogelijkheden nog niet benutten. Zowel beleidsmakers als consulenten zoeken de veiligheid binnen de regels, terwijl die ondersteunend zouden moeten zijn en niet leidend. Belangrijk is om vooral te kijken naar het gevraagde effect van de ondersteuning. Stimulansz geeft nu een aanzet om het anders aan te vliegen met de Omgekeerde modelverordening sociaal domein, die de juridische veiligheid biedt voor wie dat nodig heeft. Ik ben er blij mee en ik hoop dat veel gemeenten deze modelverordening gaan toepassen!