Einde open house aanbesteding

Einde open house aanbesteding

Minister De Jonge van VWS heeft de wens om verbeteringen in de inkoop binnen het sociaal domein door te voeren. Hiervoor is er een wetsvoorstel Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 geschreven. Het wetsvoorstel beoogt een wijziging van de Jeugdwet...