Van 18- naar 18+

Van 18- naar 18+

Begeleiding op grond van de Jeugdwet stopt bij 18 jaar. Het is niet mogelijk om dit als verlengde jeugdhulp in te zetten. Vaak kan de begeleiding worden voortgezet op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De overgang van Jeugdwet naar Wmo is vaak...