Grip op herstel na een periode van verward gedrag

Grip op herstel na een periode van verward gedrag

Om na een periode van verwardheid je weg te vinden in de samenleving, dat is een hele uitdaging. Het onderzoek ‘Grip op herstel na verward gedrag’ wil bevorderen dat deze groep resultaatgerichte zorg en ondersteuning krijgt. Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzoekt...