fbpx

Om na een periode van verwardheid je weg te vinden in de samenleving, dat is een hele uitdaging. Het onderzoek ‘Grip op herstel na verward gedrag’ wil bevorderen dat deze groep resultaatgerichte zorg en ondersteuning krijgt.

Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzoekt momenteel de herstelgerichte zorg en ondersteuning voor mensen met ggz-problematiek die een periode van verwardheid hebben doorgemaakt. Daarbij spelen verschillende domeinen een rol, van gezondheidszorg tot werk, wonen en justitie.

Na een periode van verward gedrag is het vaak moeilijk om een structuur op te bouwen in alle leefgebieden, schrijven de onderzoekers. ‘Daarom is het belangrijk dat er goede ondersteuning is. De zorg voor deze groep moet aansluiten op hun situatie, wensen en mogelijkheden. Ook is het van belang dat naasten worden betrokken.’

In vier gemeenten is de afgelopen jaren een pilot gestart die zich richtte op herstelgerichte ondersteuning in de weg naar dagbesteding. Daarbij lag de focus op de behoeften van zowel de cliënt als de professional. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat er verschillende routes en een scala aan activiteiten nodig zijn, ‘omdat de doelgroep die via dagbesteding aan zijn herstel wil werken heel divers is. Denk aan verschillen in interesses en vaardigheden, maar ook in problematiek en de arbeidsgeschiedenis.’

Het is hierdoor lastig om deze middelen te laten aansluiten bij de situatie, de wensen en de mogelijkheden van de cliënt, blijkt uit het onderzoek. Een deel van het reguliere aanbod aan dagbesteding past vaak niet op het moment dat de cliënt intensieve begeleiding nodig heeft, zo luidt de conclusie. Hierdoor is er vooral ruimte nodig zodat professionals kunnen doen wat nodig is.