fbpx
Onvrijwillige zorg voorkomen

Onvrijwillige zorg voorkomen

Op 1 januari 2020 ging de Wet zorg en dwang (Wzd) in. Anders dan voorganger Wet Bopz is de Wzd niet alleen accommodatie gebonden maar cliëntvolgend: de Wzd geldt daar waar de cliënt verblijft en mogelijk onvrijwillige zorg krijgt. Dus ook thuis en op de dagbesteding....
Dwang in de Zorg

Dwang in de Zorg

De BOPZ, de Wet verplichte GGZ en de Wet Zorg en dwang hoe zit het daar nu mee? Op dit moment is het alleen mogelijk om dwangzorg te geven in een instelling. Daarvoor is de Bopz. (Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen). In de Wet Bopz staan de rechten...