Wmo voorziening toekennen met terugwerkende kracht