Uitwisseling van gegevens in het Sociaal Domein

Uitwisseling van gegevens in het Sociaal Domein

Integraal werken wordt in veel gemeenten vormgegeven volgens het principe ‘één gezin, ‘één plan, één regisseur. Hierbij staat de hulpvraag van de burger centraal en wordt er in gezamenlijkheid gekeken naar de beste oplossing. Het is positief dat de vraag als...