In de afgelopen weken zijn wij een aantal keren door organisaties benaderd met een verzoek om incompany trainingen. Twee kwamen er met de vraag hoe het nu zit met de afbakening tussen de regelgeving in de Wmo, de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

We zien inderdaad dat er grijze gebieden zijn tussen de wetgeving. Dit heeft tot gevolg dat het kan gebeuren dat de gemeente vindt dat iemand geen recht heeft op Wmo en dan verwijst naar het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor een indicatie Wlz en andersom. Of dat er een aanvraag is voor de Wlz voor iemand die thuis woont, dat er toch voor begeleiding naar de Wmo wordt verwezen. En hoe zit het met jeugd? Als er sprake is van een jongere met beperkingen, dan kunnen ook de Wmo en de Wlz in beeld komen terwijl ouders mogelijk verwachten dat het Centrum voor Jeugd en Gezin iets zou moeten doen in het kader van de Jeugdwet.

En dan heb je nog de afbakening tussen Wmo, Wlz en Zvw onderling. Waar moet je bijvoorbeeld die aangepaste stoel of rolstoel aanvragen? Zelfs als iemand thuis woont is die vraag niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden. En dan kan het ook nog zijn dat iemand aan het werk is, waardoor een aangepaste rolstoel of rolstoel mogelijk wordt gezien als werkvoorziening en je dan naar het UWV moet.

Nu zijn er allerlei mooie schema’s waarin je kunt vinden wat er onder welke wet valt, die bieden we ook in onze online opleidingen. Toch loop je regelmatig tegen casussen aan waar je het even niet meer weet en dan is het fijn als je kunt sparren met collega’s of specialisten. Of met onze docenten tijdens een online of live training. Lees hier meer over onze mogelijkheden voor incompany trainingen.