Gemeentelijke minimaregelingen moeten regelmatig onder de aandacht komen