Ontwikkeling van een ZRM voor jongeren en voor huishoudens.

Samen met het Nederlands Jongeren Instituut (NJI), Prakticon en professionals uit het Nederlandse werkveld, heeft de GGD Amsterdam een ZRM voor jongeren (12-18 jaar) en voor huishoudens ontwikkeld.

De ZRM jongeren is een aangepaste versie van de ZRM met grofweg dezelfde domeinen, maar dan vertaald naar de situatie van jongeren (12-18 jaar).

De ZRM huishoudens richt zich niet op het meten van zelfredzaamheid van een individu, maar op de zelfredzaamheid van een huishouden als geheel.

In oktober 2019 is een pilot onderzoek gestart om de nieuwe ZRM-instrumenten te testen in de praktijk van o.a. wijkteams.  In het voorjaar van 2020 is dit onderzoek afgerond en zullen de ZRM-jongeren en de ZRM-huishoudens beschikbaar worden gesteld voor gebruik.

Download hier de ZRM-huishoudens en de ZRM-jongeren.