fbpx

Iemand is wegens lichamelijke beperkingen genoodzaakt om te verhuizen, maar meldt zich pas na deze verhuizing bij de gemeente voor een verhuiskostenvergoeding. Is de gemeente dan verplicht om met terugwerkende kracht een verhuiskostenvergoeding toe te kennen? Deze vraag stond centraal tijdens een opvallende uitspraak van de CRvB van 13 mei 2020 (ECLI:NL:CRVB:2020:1099).

Zonder uitgebreide motivering komt de CRvB tot de conclusie dat de gemeente in deze zaak inderdaad met terugwerkende kracht de vergoeding moest toekennen. Gelet op jurisprudentie onder de oude Wmo over dit onderwerp, kan deze nieuwe uitspraak wel wat vragen oproepen bij gemeenten.

Mark Bruin van Schulinck geeft zijn visie op hoe het zit. Lees zijn visie hier.