fbpx

Zorgvragers kunnen personen uit hun informele netwerk, vaak familieleden, inhuren met hun persoonsgebonden budget. Op dit moment vallen deze zorgverleners nog niet onder de Wet minimumloon, waardoor het kan gebeuren dat zij minder dan het minimumloon verdienen. Daar hebben zij dan overigens zelf voor gekozen. Zij werken wel met een overeenkomst van opdracht, die bij de Sociale Verzekeringsbank moet worden ingediend om het pgb uitbetaald te krijgen.

Per 1 januari gaat de Wet minimumloon veranderen. Dit betekent dat het recht op minimumloon en vakantiebijslag gaat gelden voor iedereen die tegen beloning werk verricht op basis van een overeenkomst van opdracht. Dit geldt overigens niet voor mensen die werken als zelfstandige. Er is voor pgb houders een tijdelijke uitzondering gemaakt voor eerste of tweede graad familie tot 1 januari 2019. Voor 1 oktober 2018 zal voor deze zorgverleners een definitieve regeling worden gemaakt door het ministerie van VWS. Ook de gemeenten zullen de nodige maatregelen moeten treffen. Lees hier het hele artikel.