fbpx

Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert.
Het VN-verdrag handicap versterkt de positie van mensen met een beperking. Het bepaalt onder andere dat zij recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken of aan het werk te zijn. Net als ieder ander. De overheid (gemeente, provincie en rijk) moet zorgen dat dit wordt gerealiseerd.
Ook staat in het verdrag dat mensen met een beperking zelfstandig besluiten moeten kunnen nemen. En dat zij ondersteund moeten worden als zij daartoe niet in staat zijn.
Lees hier meer over dit verdrag.

Gemeenten zijn verplicht om in een zogenaamde inclusieagenda aan te geven hoe ze het VN-verdrag Handicap gaan uitvoeren. Toch gebeurt dit maar weinig. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies onder 47 gemeenten. Ieder(in) het netwerk voor mensen met een beperking of een chronische ziekte pleit ervoor dat het absoluut noodzakelijk is, dat de vrijblijvendheid rond het VN-verdrag wordt doorbroken.
https://iederin.nl/nieuws/18600/vrijblijvendheid-rond-vn-verdrag-handicap-moet-verdwijnen/