fbpx

Wil je weten hoe de toekomst van de Wmo eruitziet? Wat is het plan van de nieuwe staatssecretaris Maarten van Ooijen.

Op deze website lees je de hoofdlijnenbrief die hij schreef aan de kamer.

De staatssecretaris is van mening dat de focus deze kabinetsperiode moet liggen op het werken aan verbetering en vernieuwing binnen de huidige kaders. De huidige wet biedt namelijk voldoende mogelijkheden voor gemeenten om passende ondersteuning te bieden aan (kwetsbare) mensen. Voor de langere termijn ziet hij echter wel dat meer fundamentele keuzes gemaakt moeten worden over de inrichting van de Wmo. Enkele relevante vraagstukken voor de langere termijn zijn:

  • Discussie over schaalgrootte: sommige taken kunnen mogelijk beter op (boven)regionaal niveau georganiseerd worden, bijvoorbeeld omdat ze specifieke kennis en expertise vereisen, of omdat uitvoering van met name zwaardere vormen van ondersteuning te grote financiële risico’s met zich meebrengt voor kleinere gemeenten.
  • Discussie ondergrenzen aan kwaliteit: in de Wmo worden slechts in beperkte mate kwaliteitseisen gesteld. Met name voor lichtere, meer gestandaardiseerde vormen van ondersteuning zouden kwaliteitseisen passend kunnen zijn; voor zwaardere vormen ondersteuning is dit mogelijk niet het geval.
  • Discussie over prikkels: vanuit het bevorderen van de domeinoverstijgende samenwerking (en de daarop volgende bekostiging) wil ik kijken naar financiële prikkels voor gemeenten, zodat zij zo goed mogelijk in staat zijn te investeren in preventie en passende ondersteuning te organiseren voor hun eigen inwoners. Ik wil de domeinoverstijgende samenwerking faciliteren en aanjagen binnen het stelsel, waar mogelijk samen met andere (zorg)partijen.

Het debat van 31 maart 2022 kun je ook terugkijken via deze link.