fbpx

Hulpmiddelen en/of woningaanpassingen zijn voor mensen die te maken krijgen met lichamelijke beperkingen door een complexe aandoening essentieel. Ze zijn noodzakelijk om zo goed en zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. De Wmo vergoedt deze voorzieningen, al dan niet met een eigen bijdrage. In de praktijk blijkt dat de toewijzing ervan lang niet altijd gemakkelijk verloopt. Er is een brochure van de Vng. Hierin staan veel bruikbare tips en adviezen die een vlotte en correcte afhandeling van een aanvraag bevorderen.

Hieronder alvast een aantal tips voor de Wmo consulent.
Tips:

  1. Zorg in het traject voor één contactpersoon en korte lijnen met de cliënt, behandelaar en leverancier.
  2. Herken de complexe hulpvraag. Zoek informatie over het ziektebeeld. Wat zijn verwachtingen? Waar moet u rekening mee houden. Er zijn verschillende patiëntenverenigingen die informatie beschikbaar hebben. Of vraag extra informatie bij het betrokken revalidatieteam.
  3. Durf integraal en breed te kijken Neem als uitgangspunt dat de zorg en ondersteuning die nodig zijn, moeten passen bij het leven van de cliënt. Denk aan onderwijs, werk, inkomen en mobiliteit.
  4. Vertrouw op het oordeel van de specialist en de zorgvrager Ga ervan uit dat de zorgvrager weet, waaraan de oplossing moet voldoen, zodat het past bij in zijn of haar leven. Vertrouw ook op het oordeel van de revalidatie-instelling, behandelend (revalidatie)arts, gespecialiseerd ergotherapeut of professional.
  5. Faciliteer de eigen regie van de cliënt Juist bij complexe en/of progressieve aandoeningen is regie van de cliënt belangrijk. Cliënten die al langer kampen met een aandoening (en hun mantelzorgers) beschikken over ruime, gedegen ervaringskennis. Gebruik die!
  6. Creëer meer uniformiteit in het proces Zorg voor eenduidigheid in het proces bij complexe hulpvragen. Kijk bijvoorbeeld of er een spoedprocedure ingesteld kan worden bij bepaalde aandoeningen
  7. Benut expertise van gespecialiseerde dienstverleners als Argonaut Advies, JPH consult, Totaalsupport, Treve advies, MO zaak,
  8. Verwijs door naar cliëntondersteuning