Het is in Nederland niet altijd makkelijk om de weg naar passende hulp en ondersteuning te vinden. Een cliëntondersteuner kan helpen in deze zoektocht. Een goede samenwerking tussen cliëntondersteuning en de toegang tot hulp binnen het sociaal domein is hierbij van belang. Waarom is dit zo belangrijk? En hoe richten verschillende gemeenten deze samenwerking in? Movisie beschrijft een aantal praktijkvoorbeelden.

Gemeente Eindhoven is bezig met het verbeteren van de toegang naar passende hulp en ondersteuning voor inwoners. Onder andere door deel te nemen aan het Verbetertraject Toegang en het Koploperproject Cliëntondersteuning. De cliëntondersteuners zien zij als ‘wegwijzer’ voor de inwoner. Zij hebben kennis van het proces en weten wat de behoefte is van de inwoner. Doordat zij aan de voorkant in het proces worden betrokken, weet de inwoner waar hij aan toe is. De cliëntondersteuner handelt onafhankelijk van de gemeente, ongeacht ondersteuningsvraag, door naast de inwoner te gaan staan. De cliëntondersteuning is daarom een essentiële speler in onze toegang.’

Lees ook de voorbeelden uit Waalwijk en Stadskanaal en andere gemeenten die meedoen met het Koploper project.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.