fbpx

Er is de laatste tijd een aantal uitspraken gedaan door de Centrale Raad van Beroep waarbij vastgesteld is dat de rechtszekerheid  bij het resultaatgericht indiceren niet goed geregeld is.

De minister Hugo de Jonge wil het indiceren op uren en op resultaten in de Wmo verankeren. Hij schrijft echter in zijn brief van 12 april 2019 dat nooit afbreuk gedaan mag worden aan de rechtszekerheid van cliënten.

Hij gaat dat doen door het ondersteuningsplan een plek te geven in de wet. In het ondersteuningsplan wordt dan de frequentie van een bepaalde activiteit benoemd. Het ondersteuningsplan maakt deel uit van de beschikking van de gemeente.

Vooruitlopend op de voorgenomen wetswijziging roept De Jonge gemeenten op hun lokale beleid en uitvoering daarmee al zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen. 

Binnenlandsbestuur 
Tweedekamer