fbpx

Wat is nu eigenlijk Respijtzorg? Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Zodat hij of zij even tijd voor zichzelf heeft. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden.

Op de site van mantelzorg.nl  (voorheen MEZZO) is meer informatie te vinden over wat Respijtzorg is en welke mogelijkheden er zijn voor respijtzorg.

Er is de laatste tijd veel aandacht voor Respijtzorg. Terecht want dit is hard nodig met de afname van het aantal mantelzorgers en het beroep wat de overheid doet op mantelzorgers. Sterke daling van potentiële mantelzorgers in de toekomst. Eind maart vorig jaar verscheen de eerste verkenning van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het SCP over de toekomst van de mantelzorg.

Daaruit bleek dat er nu nog 15 potentiële mantelzorgers voor elke 85-plusser klaar staan, maar dat dit in 2040 terug loopt naar 6. Vooral in sterk vergrijzende regio’s zoals Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen wordt de verhouding ongunstiger.

Het is dus van belang dat de mantelzorgers die er zijn goed ondersteund worden. Een mogelijkheid voor ondersteuning is “Respijtzorg”.

Het is gebleken dat Respijtzorg lastig te vinden is en dat de vormen van Respijtzorg niet altijd goed aansluiten bij de behoefte.

Clémence Ross-van Dorp, voormalig staatssecretaris van VWS gaat daarom samen met gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en zorgkantoren de Respijtzorg in kaart brengen. Zij is onlangs door minister Hugo de Jonge (VWS) aangesteld als landelijke aanjager respijtzorg.

De bedoeling is respijtzorg beter aan te laten sluiten bij de vraag en het aanbod (lokaal en regionaal) te verbreden. Op dit moment loopt nog een enquête van de VNG en Movisie onder gemeenten die input moet opleveren waarmee we de aanjager respijtzorg willen voorbereiden en informeren.