fbpx

Welke ontwikkelpunten voor sociale wijkteams spelen er in praktijk en beleid en in welke richting zoeken gemeenten oplossingen of verbeteringen? Aan de hand van evaluatierapporten zijn onderzoekers van het programma Integraal Werken in de Wijk op zoek gegaan naar antwoorden op deze vraag. In de publicatie ‘Tien aandachtsgebieden voor functioneren sociale wijkteams’ worden ervaringen, lessen en verbetermogelijkheden van sociale wijkteams naar voren gebracht.

De 10 ontwikkelpunten gaan over:

  1. Aanscherping van de opdracht
  2. Functioneren en werkwijze
  3. Samenwerking met ketenpartners
  4. Bekendheid en bereikbaarheid
  5. Betrekken sociaal netwerk ter versterking zelfredzaamheid
  6. Eén gezin, één plan, één regisseur
  7. Inzet op preventie
  8. Maatwerk en mandaat
  9. Effectiviteit en efficiency
  10. Monitoren, reflecteren en leren

Bij ontwikkelpunt 6. Eén gezin, één plan, één regisseur staat een voorbeeld van de Gemeente Haarlem. Daar zijn ‘regie’ en ‘regisseur’ onderwerp van discussie geweest. Bij huishoudens met (meerdere) ondersteuningsvragen zijn vaak meerdere partijen betrokken die in hun werk een regisseursfunctie vervullen. Het verbinden van deze partijen is een essentieel onderdeel van ‘’één huishouden, één plan, één regisseur op basis van een door alle betrokkenen gedragen plan. Immers langs deze weg bepaal je welke inzet op welk moment het beste resultaat oplevert voor de klant, en wanneer andere inzet daar even voor moet wijken. CJG en Sociaal Wijkteam hebben gezamenlijk “10 gouden regels” opgesteld waarmee de invulling van deze regisseursrol voor het CJG en SWT staat beschreven.