fbpx

Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder, onder andere vanwege de toenemende digitalisering. Dit stelt steeds hogere eisen aan de digitale vaardigheden en andere vormen van redzaamheid. Voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) is dat nog ingewikkelder dan voor anderen. Het Nibud ondersteunt met een toolkit financiële dienstverleners die mensen met een LVB helpen met hun geldzaken.

Mensen met een LVB zijn vaak laag opgeleid, hebben meestal wisselend of laagbetaald werk en zijn daardoor vaker niet of minder financieel redzaam. Ze lopen daardoor een groter risico op schulden. Het is voor deze mensen belangrijk dat zij goed ondersteund worden op financieel gebied. Die ondersteuning moet wel rekening houden met de kenmerken van een LVB, omdat de ondersteuning anders niet aankomt en er misschien zelfs meer problemen ontstaan.

Een LVB zie of hoor je meestal niet aan de buitenkant. Dit vraagt van medewerkers die helpen met geldzaken dat zij:

  • de belangrijkste kenmerken van mensen met een LVB kennen;
  • signalen herkennen als zij iemand met een LVB ondersteunen;
  • hun ondersteuning kunnen aanpassen aan de persoon met een LVB.

Het Nibud introduceert daarom een Toolkit Ondersteuning aan mensen met een LVB voor financiële dienstverleners. Deze toolkit bestaat uit:

  • een Informatiekaart die je meer leert over mensen met een LVB;
  • een Gesprekskaart die je helpt om op de juiste manier aan te sluiten bij mensen met een LVB;
  • een Dienstverleningskaart die je helpt om goed door te verwijzen.