fbpx

In mijn praktijk als docent en als mantelzorgmakelaar heb ik gemerkt dat gemeenten soms erg terughoudend zijn bij het verstrekken van een PGB (Persoons Gebonden Budget). Wmo en jeugdconsulenten vinden het lastig hoe ze om moeten gaan met een vraag voor een PGB. Ze vinden het lastig hoe ze de kwaliteit van de zorginzet moeten beoordelen en ze zijn bang voor oneigenlijk gebruik of fraude. Dat is begrijpelijk maar wel jammer want het Persoons Gebonden Budget is een hele goede mogelijkheid om juist bij complexe zorgvragen Zorg op maat te kunnen bieden.

De VNG heeft in april 2019 een nieuwe Handreiking gemaakt voor beleid en uitvoering van het Persoons Gebonden Budget. Deze handreiking is ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een gemeentelijk pgb-beleid en het maken van beleidskeuzes. De handreiking geeft inzicht in de wettelijke kaders en in de beleidsruimte die gemeenten hebben bij de vormgeving van hun pgb-beleid. Daarnaast geeft de handreiking handvatten bij de toepassing van het pgb beleid in de uitvoeringspraktijk. Tot slot bevat de handreiking links naar plannen, ideeën en tips van gemeenten.

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/persoonsgebonden-budget-pgb/nieuws/nieuwe-handreiking-pgb-in-wmo-en-jeugdwet