fbpx

Iemand wilde met een persoonsgebonden budget vanuit de voormalige AWBZ (nu Wlz) zorg inkopen in Portugal. Het Zorgkantoor had hem dat geweigerd. Vervolgens heeft betrokkene een rechtszaak aangespannen tegen het Zorgkantoor. Op grond van nationale wetgeving werd het Zorgkantoor in eerste instantie in het gelijk gesteld. In hoger beroep bleek echter dat de Nederlandse wetgeving in dit geval in strijd was met het Europees recht. Betrokkene werd nu wel in het gelijk gesteld. Uit de uitspraak blijkt dat je, wel met enige voorwaarden, met een pgb zorg mag inkopen bij een zorgleverancier in een ander EU land. Lees hier het hele artikel.