fbpx

Mr Loes Olivier, vakredacteur Jeugd & Wmo van Schulinck, heeft een interessant opiniestuk geschreven over maatwerkvoorzieningen op vakantie. Valt vakantie onder de verantwoordelijkheid van de gemeente?

Belangrijk voor de vraag of een gemeente andere maatwerkvoorzieningen moet verstrekken voor vakantie, is een uitspraak van de Rechtbank Gelderland uit 2021. Artikel 1.1.1 en artikel 2.1.2 lid 3 sub a Wmo 2015 bepalen dat maatschappelijke ondersteuning zo veel mogelijk in de eigen omgeving moet plaatsvinden.

Het doel van de Wmo is namelijk dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De Rechtbank stelde dat ‘zo veel mogelijk in de eigen leefomgeving’ ook kan betekenen dat soms ook buiten de eigen leefomgeving recht op een maatwerkvoorziening kan bestaan.

Verder benoemde de Rechtbank artikel 30 lid 5 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het begrip participeren moet zo worden uitgelegd dat voldaan wordt aan deze verdragsbepaling. Volgens de rechtbank valt op vakantie gaan onder participatie. De rechtbank concludeerde dat de gemeente dus maatwerkvoorzieningen voor vakantie moest verstrekken. Lees meer over deze uitspraak en hoe dat mogelijk zit met andere vragen voor maatwerkvoorzieningen die nodig zijn op vakantie.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.